bức hoạ
danh từ
1.ず 「図」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒズ、ト