bức tiểu họa
danh từ
1.ミニチュア​​

Thảo luận, đóng góp