bức tranh kiểu tây
câu, diễn đạt
1.ようが 「洋画」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌA,HOẠCHガ、カク、エ、カイ
DƯƠNGヨウ