bực tức
động từ
1.むかむかする​​
2.おこる 「怒る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NỘド、ヌ