bức tường
1.かべ 「壁」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÍCHヘキ