bức xạ
1.ほうしゃせん 「放射線」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XẠシャ
PHÓNGホウ、-っぱな.し
TUYẾNセン