bức xúc
1.さいそくする 「催促する」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÚCソク
THÔIサイ