búi
danh từ
1.たば 「束」 [THÚC]​​
2.ふさ 「房」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÒNG,BÀNGボウ
THÚCソク