bụi bặm
danh từ
1.ほこり 「埃」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

AIアイ