bùi béo
1.あじのよい 「味のよい」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VỊ