bụi nước
danh từ
1.しぶき 「飛沫」 [PHI MẠT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
MẠTマチ、マツ、バツ