bụi than chì
danh từ
1.こなずみ 「粉炭」 [PHẤN THÁN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁNタン
PHẤNフン、デシメートル