bùn đặc
danh từ
1.なんでい 「軟泥」 [NHUYỄN NÊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

デイ、ナイ、デ、ニ
NHUYỄNナン