búng
động từ
1.はじく 「弾く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀN,ĐẠNダン、タン