bùng binh
danh từ
1.ロータリー​​
2.こうさてん 「交差点」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
GIAOコウ
SAI