bụng dạ
1.こころ 「心」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン