bùng ra
động từ
1.はちきれる 「はち切れる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTセツ、サイ