bụng to
1.たいこばら 「太鼓腹」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỔ
PHÚC,PHỤCフク
THÁIタイ、タ