bước đi lén lút
câu, diễn đạt
1.ぬすみあし 「盗み足」 [ĐẠO TÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÚCソク
ĐẠOトウ