bước tiến hành
danh từ
1.あしなみ 「足並み」 [TÚC TỊNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊNHヘイ、ホウ
TÚCソク