bước vào mùa mưa
1.にゅうばい 「入梅」​​
câu, diễn đạt
2.つゆいり 「梅雨入り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
MAIバイ
VŨ,VÚ