bước xuống
1.おりる 「降りる」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁNG,HÀNGコウ、ゴ