bươi
1.ベールをはぐ​​
2.ほる 「掘る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUẬTクツ