buổi biểu diễn thật
câu, diễn đạt
1.ほんばん 「本番」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHIÊNバン
BẢN,BỔNホン