buổi biểu diễn thời trang
câu, diễn đạt
1.ファッションショー​​

Thảo luận, đóng góp