buổi chiêu đãi
1.しょうたい 「招待」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÃIタイ
CHIÊUショウ