buổi cuối
danh từ
1.ぜんかい 「前回」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỀNゼン
HỒIカイ、エ