buổi đêm
danh từ
1.ナイト​​
2.ゆう 「夕」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ