buổi đêm
1.ゆう 「夕」​​
danh từ
2.ナイト​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỊCHセキ