buổi họp chiều
câu, diễn đạt
1.ちゅうれい 「昼礼」 [TRÚ LỄ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỄレイ、ライ
TRÚチュウ