buổi lễ của trường
1.がくえんさい 「学園祭」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
TẾサイ
VIÊNエン