buổi thi lại
1.さいしけん 「再試験」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÁIサイ、サ
THÍ
NGHIỆMケン、ゲン