buổi tiễn đưa
câu, diễn đạt
1.そうべつ 「送別」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BIỆTベツ
TỐNGソウ