buổi tiếp đãi
1.かんげいかい 「歓迎会」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
HOANカン
NGHÊNH,NGHINHゲイ