buổi triển lãm
1.ショー​​
danh từ
2.ショウ​​

Thảo luận, đóng góp