buổi trình diễn
danh từ
1.ショウ​​
2.ショー​​
3.モーターショー​​

Thảo luận, đóng góp