bươm bướm (hoa)
danh từ
1.コスモス​​

Thảo luận, đóng góp