bướm đêm
danh từ
1.ちょう 「蛾」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGA,NGHĨガ、ギ