bướm đuôi nhạn
danh từ
1.あげはちょう 「揚羽蝶」 [DƯƠNG VŨ ĐIỆP]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DƯƠNGヨウ
ĐIỆPチョウ