buôn bán hai chiều
1.ごけいぼうえき 「互恵貿易」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỖ
DỊ,DỊCHエキ、イ
MẬUボウ
HUỆケイ、エ