buôn bán không hợp pháp
1.みつぼうえき 「密貿易」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊ,DỊCHエキ、イ
MẬTミツ
MẬUボウ