buôn bán thông qua trung gian
câu, diễn đạt
1.なかつぎぼうえき 「中継ぎ貿易」 [TRUNG KẾ MẬU DỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUNGチュウ
DỊ,DỊCHエキ、イ
KẾケイ
MẬUボウ