buôn bán tư nhân
1.みんかんぼうえき 「民間貿易」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỊ,DỊCHエキ、イ
GIANカン、ケン
DÂNミン
MẬUボウ