buồn buồn
tính từ
1.きむずかしい 「気難しい」 [KHÍ NẠN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NẠN,NANナン
KHÍキ、ケ