buồn phiền
1.くるしむ 「苦しむ」​​
động từ
2.なやむ 「悩む」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NÃOノウ
KHỔ