buồn tẻ
động từ
1.くすむ​​
tính từ
2.たいくつ 「退屈」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THOÁI,THỐIタイ
KHUẤT,QUẬTクツ