buồn thiu
1.ひつうな 「悲痛な」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỐNGツウ
BI