buồng ăn
1.しょくどう 「食堂」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯỜNGドウ
THỰCショク、ジキ