buồng gan
1.かんぞう 「肝臓」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CANカン
TẠNGゾウ