buông giấy
1.じむしょ 「事務所」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỰジ、ズ
SỞショ
VỤ