buồng học
1.きょうしつ 「教室」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIÁOキョウ
THẤTシツ